skip to Main Content

Koulutus- ja valmennuspalautteita

Vastasi odotuksia erinomaisesti. Ymmärsin lisää kehityksestä ja sen tasoista. Itsestäni opin lisää ja sain ymmärrystä ihmisten elämien erilaisuudesta. Kiitollisuus omaa lapsuutta ja vanhempia kohtaan lisääntyi. Erityisen hyvää oli kouluttaja, joka oli selkeä, innostava ja tilannetajuinen, mikä näkyi siinä, että ryhmän annetteiin itseohjautuvastikin keskustella, kun se soljui avoimesti ja jokaista kuunnellen. Saimme varmasti paljon toisiamme kuulemalla. Ryhmä oli keskusteleva, kannustava ja toisiaan kunnioittava. Arvio 5/5. Sari Saarinen

Oli hienoa saada ymmärrystä ”Vastuullisen ihmisyyden evoluutiosta”. Se toi selkeyttä ja ymmärrystä omaan oelämään, missä on menossa ja mitä on tulossa. Toi myös tunteen, että tämä kaikki mitä elämässä on tapahtunut on normaalia ja muutos luontaista. Erityisen hyvää harjoitukset, keskustelut ja avoin ilmapiiri.
Arvio 4/5, Erja

”Sain selvyyden ja selityksiä omille toimintatavoille ja koulutus toi teoriaa käytännön kokemusten tueksi. Opettaja on erittäin selkeä ja johdonmukainen. Vaikea aihe oli pureksittu helppoihin, pieniin asioihin, joita tavallinen tallajakin ymmärtää.” Kaisa Latva-Rasku, arvio 5/5

”Kurssi auttoi itsensä löytämisessä, ihmissuhteiden hallinnassa ja antoi ymmärrystä muita ja itseään kohtaan. Ylitti odotukset! Hyvä kouluttaja, erittäin huomioon ottava, tasapuolinen, innostava ja johdonmukainen, joka sai ajattelemaan asioita laajemmin. Kurssi sopii kaikille.”
Kirsi, arvio 5/5. 

”Koulutus vastasi odotuksiani erinomaisesti ja auttoi näkemään kasvun haasteet, mahdollisuudet ja suunnan ja toi uskoa etenemiseen kohti arvoja ja henkisyyttä sekä antoi työkaluja kehittymiseen. Teoria ja viitekehys olivat erityisen hyvät.”
Jenni, arvio 5/5.

Valmennus auttoi jäsentämään aiheita, joiden kanssa juuri nyt painin. Pienessä ryhmässä oli mahdollisuus kysyä ja keskustella henkilökohtaisista asioista, turvallinen, rento ja kaikin puolin ihana tapa vetää ryhmää. Arvio 4/5, Tarja.

Koulutus auttoi havainnoimaan ja nimeämään kehitysprosesseja itsessä ja muissa sekä ymmärtämään tasojen välisiä jännitteitä ja ristiriitoja. Selkeät kuvaukset, runsas diamateriaali. Hyvä avaus aiheeseen! Arvio 4/5, naisosallistuja.

 

Koulutus auttoi jäsentämään omia ajatuksia ja pystyin sijoittamaan itseni paremmin elämänkaaren vaiheisiin. Ohjaaja osasi asiansa todella hyvin, oli ilo kuunnella. Arvio 5/5 Ritva.

Valmennus auttoi selkeyttämään ja sanoittamaan omaa ”prosessia” sekä sain uusia näkökulmia ja lisää pohdittavaa. Erityisen hyvää oli opettajan läsnäolo, asiantuntemus ja sekeys. Arvio 5/5 Tiina.

Kurssi selkiytti tavoitteita, vastasi odotuksia oikein hyvin ja antoi apuvälineitä käsitellä asioita esim. varjoja sekä rohkeutta olla oma itseni. Erityisen hyvää oli vetäjä, joka oli selkeä, rohkea ja osallstuva. Sopii kaikille 50-60 vuotiaille ja myös miehille.– Nainen, arvio 4

 

Olisipa hyvä, että kaikki kävisivät tämän. Lisäisi ymmärrystä, kun me aikuiset puhuisimme enemmän samaa kieltä. Kirsi oli rauhallinen, selkeä ja hyvä kaikin puolin! Arvio 5/5, Niina

Etsin uusia näkökulmia mielen hyvinvointiin. Kurssi vastasi odotuksia erinomaisesti. Löysin tästä mallin, jonka koen sopivan tilanteeseeni hyvin. Hyviä keskusteluita Kirsin ja osallistuneiden kesken, mikä lisäsi entisestään kurssin antia. Monipuolisesti asiaa ja harjoituksia, ihana ilmapiiri, jossa pystyi avoimesti jakamaan ajatuksiaan. Voisi olla vielä pidempi. Kirsi on avoin, rauhallinen, ystävällinen ja ajatteleva. Sopii henkilöille, joilla on kiinnostusta pohtia syvällisemmin itseään.
Arvio 5/5, Anna-Maria.

Kurssi vahvisti sitä, että olen oikealla itsetuntemuksen tiellä ja lisäsi valmiutta päästä eteenpäin. Erityisen hyvää oli opettajan välittömyys, rauhallisuus ja kiinnostava asia. Kirsillä on asiantunteva ja oppilaita arvostava asenne. Sopii kaikille omasta kasvusta kiinnostuneille.
Paula Koponen, arvio 5/5.

Kurssi auttoi omien varjojen tunnistamisessa ja vastasi odotuksiani erinomaisesti. Erityisen hyvää oli kokonaisuus ja aihe, joka innosti aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirsi on hyvä esiintyjä, jolla on rauhallinen esiintymistapa, hyvä ja selkeä ulosanti ja erittäin hyvät vuorovaikutustaidot. Sopii elämänkokemusta omaaville 40-60 vuotiaille erityisesti.
Arvio 5/5, Olli.

Koulutus auttoi minua tekemään itselleni kysymyksiä päästäkseni eteenpäin. Erityisen hyvää oli konkretia ja esimerkkien kautta asioiden läpikäynti. Kirsi oli todellä hyvä ja rauhallinen kouluttaja. Ihanaa, ettet esittänyt asioita liian teoreettisesti. Kurssi sopii kaikille, jotka pohtivat tunne-elämän ongelmia, mutta eivät ole omin avuin löytäneet tietä eteenpäin.
Arvio 5/5, Katri.

Sain oivalluksia ja ahaa-elämyksiä. Koulutus auttoi näkemään ja ymmärtämään missä kohtaa olen omalla matkallani menossa tai jumissa ja auttoi tiedostamaan omat haasteeni. Opetustapa oli hyvää.
Arvio 5/5.

Kurssi auttoi minua asioissa, joissa en osannut vielä muodostaa kysymystäkään sekä suunnan kirkastamisessa, luottamuksen ja toiveikkuuden lisäämisessä.
Mina-Maria, arvio 5/5.

Opin tunnistamaan paremmin missä vaiheessa olen menossa ja miten voin päästä eteenpäin. Erityisen hyvää oli vuorovaikutteisuus ja myös materiaali. Kurssi sopii kaikille, erityisesti niille, johtka haluavat muutosta elämään ja täytti odotukseni erinomaisesti.
Henna, arvio 5/5. 

Koulutus auttoi löytämään omia kehitys- ja kasvukohteita ja antoi työkaluja niiden viemiseen eteenpäin. Erityisen hyvää olivat harjoitukset omaan elämään.

Soili, arvio 5/5.

Opin varjon käsitteestä ja miten niitä ja uskomuksia voi tunnistaa. Ilmapiiri oli todella mukava ja rento. Aihe mielenkiintoinen ja tehtävät hyviä. Opin oikeasti hyödyllisiä asioita. Vielä olisi voinut lisääkin oppia!
Laura, arvio 4/5.

Koulutus ymmärrytti uudella tavalla ihmisen elämänkaarta ja harjoitukset olivat konkreettisia. Kirsi on asiantunteva, perehtynyt, rauhallinen ja syvällinen.
Hannele, Arvio 5/5.

Koulutus haastoi sopivasti pohtimaan asioita ja erityisen hyvää oli jungilainen ajattelu sekä erilainen viitekehys, jonka kautta tarkastella asioita. Voisi olla vielä pidempi, esim. jatkokurssi! Kirsi oli tarkkakorvainen, joustava, lämmin ja uskoo asiaansa. Sopii uteliaille pohdiskelijoille, joilla ei ole akuutti kriisi päällä.
Arvio 4/5, Riitta.

Auttoi selkiyttämään omaa prosessia elämässä ja hyvää oli syvällinen paneutuminen aiheeseen. Mies, 4/5.

Opin jäsentämään nykytilaa ja sain työkaluja muutosprosessin ymmärtämiseen. Hyvä keskusteleva ilmapiiri. Nainen, arvio 4/5

Koulutus auttoi oman elämäntilanteen ja kehittymisen hahmottamisessa. Oli juuri sopivasti tehtäviä, keskustelua ja luentoa. Liisa, 5/5.

Koulutus auttoi oman henkisen potentiaalin ymmärryksessä ja maailmankatsomuksen avartumisessa. Vastasi odotuksia erinomaisesti.
Anni, arvio 4/5.

Koulutus auttoi keski-iän kriisin tärkeyden ja kasvupolun ymmärtämisessä. Nainen, arvio 4/5.

Kurssi auttoi kokoamaan ajatuksia, selkiyttämään maailmankuvaa, ideoita ja uusia ajatuksia. Vastasi odotuksia erinomaisesti. Mirva, arvio 5/5.

Opin jäsentämään ajatuksia, sanoista tekoihin. Ryhmän vuorovaikutus oli erityisen hyvää. Nainen, arvio 4/5.

Ymmärsin miksi kaikki ystäväni ovat konservatiiveja, turvallisia ja luotettavia. Pääsin hieman muutosprosessissani eteenpäin. Erityisen hyvää oli 7 elämänkaaren vaihetta. Kirsi on opettajana vuorovaikuttava ja auttava. Jaana, 3/5.

Koulutus auttoi jäsentämään erilaisia toimintatapoja, lisäsi ymmärrystä erilasiin ihmisiin, lisäsi omaa armollisuutta itseä kohtaan ja auttoi hyväksymään ”Matti-vaiheen”. Sopii nuorille ja vanhemmille. Arvio 4/5, Tuija.

Kurssi selvensi moni periaatteellisia kysymyksiä ja perusasiat, tunneorjuus, tunnekapina, tunnevapaus ja tyytyväisyys avautuivat.  Kirsillä oli selkeä rauhallinen ote ja kurssi oli hyvin jäsennelty kokonaisuus. Sopii kaikille. Arvio 4/5, Raija

Koulutus auttoi tarkkailemaan omaa varjoa, ymmärtämään muiden käyttäytymistä. Hyvää olivat erityisesti keskustelut, asioiden syventäminen harjoituksilla ja teoria. Kirsi oli kouluttajana miellyttävä, tilaa antava ja hallitsee asian. Sopii kaikille kasvusta kiinnostuneille. Arvio 4/5, naisosallistuja.

Sain kurssilta uusia näkökulmia ”minän” analysointiin ja keinoja kehitykseen. Erityisen hyvää oli kouluttajan laaja näkemys ja taustatiedot, jotka kiteytyivät käytännön esimerkkeihin sekä riittävä omakohtaisen kokemuksen tuoma konteksti. Sopisi hyvin nuorelle esimiehelle ja isoja kriisejä kokeneille. Arvio 4/5, Timo.

Kurssi auttoi selkiyttämään, mitä olen tekemässä ja millainen tämä muutoprosessi on. Näkemään stepit ja niihin liittyä kysymyksiä. Erityisen hyvää olivat tehtävät ja porraskaavio, joka auttoi näkemään asioita. Kurssi on erityisen hyvä ihmisille, jotka ovat tunnekapinan tilassa menossa. Krista, Arvio 4/5

Kurssi vastasi tarpeisiin erinomaisesti. Se pysäytti ajattelemaan ja ottamaan konkreettisesti kiinni omista tunteista. Sain eväitä tunteiden purkamiseen ja siten elämän häiritsevien tunteiden ymmärtämiseen ja avaamiseen.Kirsi on täydellisen motivoitunut ja selkeäsanainen. Sopii kaikille, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan tällaista tietoa. Arvio, 4/5, naisosallistuja.

Kurssi auttoi hahmottamaan tyytyväisyyden prosessia ja kirkasti ajatusta, ettei elämä koskaan ole stabiilia. Vain muutos on pysyvää. Kysymykset olivat hyvä apu jatkossakin ja konkreettiset esimerkit kuten Matti ja Päivi. Kurssi sopii kenelle tahansa, joka haluaa ymmärtää ihmistä paremmin. Kirsi, arvio 4/5. 

Kurssi auttoi sisäistämään viitekehyksen tilat, erityisesti tunteet, tarpeet ja strategiat harjoitus jäsensi hyvin, johdanto orientoi hienosti yksittäisestä yleiseen. Sopivasti harjoituksia ja luentoa, avoin keskustelu ja kehollinen askellus toivivat yllättävän hyvin. Kirsillä oli rauhallinen, tyyni, asiantunteva ja tyytyväinen. Sopii yksilöitymiskysymyksessä eksyneelle esim. masennus/ahdistus/etsikkoaika/keski-ikä. Arvio 5/5, Tuula Saarela.

Kurssi auttoi oivaltamaan omien kokemusteni ja niiden käsittelyn vaikutuksen kokonaisvaltaseen hyvinvointiini. Selkeä eteneminen, ja selkeä materiaali, pieni ryhmä mahdollistivat vapaan keskustelun ja hyvän ilmapiirin. Kirsi oli läsnäoleva, erittäin selkeä puhuja, lämmin ja kannustava vuorovaikutustapa. Sopii niille, joilla on perustiedot psykologiasta ja kiinnostusta tutustua uudella tavalla esitettyyn teoriaan psyykkisestä hyvinvoinnista. Arvio 4/5, Päivi

Kurssi auttoi minua itsetuntemuksessa ja sain uusia näkökulmia ihmisten erilaisuuteen ja suhtautumiseen liittyen. Erityisen hyvää olivat kirjoitusharjoitukset. Kirsi on ammattitaitoinen opettaja. Arvio 5 /5. 

Kurssi auttoi havahduttamaan nykyhetkeä. Rento ja rauhallinen puhuja, monipuolisia tulokulmia. Kirsi on maanläheinen ajattelija. Sopii itsetutkiskelijoille, tasapainoilijoille ja henkisestä kehittymisestä kiinnostuneille. Arvio 4/5, Sonja

Valmennus auttoi pysähtymään ja tunnistamaan omia tarpeita. Erityisen hyvää oli strategiat tarpeiden tyydyttämiseen ja kysymykset. Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet ymmärtämään itseään paremmin. Arvio 3/5

Tiedän paremmin missä tilassa olen ja ymmärrän paremmin itseäni. Erityisen hyvää oli syvällinen keskustelu omin esimerkein. Kouluttaja oli mukava, iloinen ja ammattitaitoinen. Kurssi vastasi odotuksiani oikein hyvin ja se sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita omasta henkisestä kehityksestä ihmisenä. Mira Kajander, arvio 4/5

Muutoksen aloittaminen on tietoinen prosessi. Erityisen hyvää oli Jungilaisuus ja viitekehys taustalla. Kirsi otti kurssilaiset hyvin huomioon. Kurssi sopii kaikille, joita kiinnostaa muutos, Jung ja muutoksen haasteet. Arvio 4/5.

Opin tiedostamaan asioita ja koko sisältö oli hyvää. Kirsillä oli miellyttävä puhetyyli, hän oli rauhallinen, selkeä, hyvä esiintymään ja vetämään ryhmää. Kurssi täytti odotukseni erinomaisesti. Jatkokurssi Helsinkiin! Arvio 5/5.

Koulutus auttoi tuntemaan omia tuntemuksiaan. Erityisen hyvää oli selkeys. Kouluttaja oli tasapainoinen ja rauhallinen. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat löytää itsensä.  Nainen, arvio 5/5. 

Aihe herätti itsessä kysymyksiä ja ahaa elämyksiä. Kirsi artikuloi selkeästi ja tuli tunne, että hän on ihminen ihmiselle, tunsi ja tiesi mistä puhuu. Arvio 4/5.

Opin näkemään millainen ja mitä vaiheita omaan tyytyväisyyteen on. Hyvää oli erityisesti omien ajatusten ja tunteiden peilaus muiden kanssa. Kirsi on asiaan hyvin perehtynyt ja haluaa auttaa kuuntelemaan itseään. Sopii kaikille; Sari, arvio 4 /5.

Kurssi auttoi ymmärtämään mitä pitää itse tehdä, jos haluaa päästä tavoitteeseen. Luopuminen ja ryhtyminen. Erityisen hyvää olivat tyytyväisyyden portaat ja visuaalinen tapa esittää asia. Kirsi on rauhallinen ja hänellä on asiantunteva ote sekä vastaus kaikkiin kysymyksiin. Arvio 4/5.

Opin näkemään millainen ja mitä vaiheita omaan tyytyväisyyteen on. Hyvää oli erityisesti omien ajatusten ja tunteiden peilaus muiden kanssa. Kirsi on asiaan hyvin perehtynyt ja haluaa auttaa kuuntelemaan itseään. Sopii kaikille; Sari, arvio 4 /5.

Sain kurssilta työkaluja muutokseen elämässä. Hyvää oli myös pieni ryhmä. Kurssi sopii itseään etsiville ja elämään muutosta hakeville. Arvio 4/5. 

Kurssi antoi ideoita asioiden käsittelyyn ja ajattelemisen aihetta. Erityisen hyvää olivat hiljentymiset. Arvio 4/5.

Kohti Koko
Potentiaalia

Kohti Koko
Potentiaalia

Kohti Koko
Potentiaalia

Vastuullinen_kasvu_logo_white_650

OTA YHTEYTTÄ

Kirsi Mäkinen
Puh. +358 40 5354 991
kirsi (at) sustainablegrowth.fi
Helsinki Finland

SEURAA

Sustainable_Growth_logo_white_650

CONTACT

Kirsi Mäkinen
Tel. +358 40 5354 991
kirsi (at) sustainablegrowth.fi

FOLLOW ME

Back To Top